Почетна » Архива » 2007


РОДИТЕЛИ ЈАВЕТЕ СЕ АКО САКАТЕ:


- Вашето дете да има креативно исполнето време

 - Да научиу нови и корисни работи - да се рекреира, забавува и другарува

- Секогаш да знаете со кого е и каде е

 - Ако немате доволно материјални средства Вашето дете да посетува додатни едукативни активности

– да добие диплома за посетувањето на работилниците