Почетна » Архива » 2009


Електронски информатор БУШАВКО бр. 35 (март 2009-јуни 2009)

Во него може да прочитате: 17ти роденден на Првата детска амбасада во светот Меѓаши, Република Македонија; предлог иницијатива за реализација на заложбата за Детско амбасадорско столче во Генералното собрание на ООН; продолжува борбата против педофилијата и сексуалната злоупотреба врз децата ; обуки за судии и јавни обвинители и новинари за правата на детето со посебен акцент на заштита од сексуална злоупотреба и педофилија; светски ден на СОС детски линии и светски ден против злопупотреба на детскиот труд; Градење култура за детско учество; Глобална кампања за вклучување на сите деца во образованието; Детство без насилство; Дневен центар за деца на улица и многу други активности и содржини за директна помош и заштита на децата...