Новогодишни честитки - понуда PDF 356kb

 
Extension 

TERMS OF REFERENCE for

TWO TRAINERS FOR THREE TRAININGS FOR GENDER-BASED VIOLENCE AND HUMAN TRAFICKING 

 

Background: 

First Children’s Embassy in the World Megjashi (Megjashi, FCEWM, Children’s embassy Megjashi) is a partner organization in the regional Project „SE Europe Transnational CSO

Coalition for Women and Child Protection Against Human Trafficking and Gender-based Violence – STOP“(Ref: 2015/370-114) which is implemented by: Roma Center for Democracy from Serbia, Partnerë për Fëmijët from Albania, Vivažene from Bosnia and Herzegovina, Centre for Peace and Tolerance from Kosovo financed by European Union.

In the frame of the project, Children’s embassy Megjashi will organize three trainings for the civil society representatives about Bender based Violence (GBV) and Human trafficking (HT). The concrete topics are specified below in the text.   For this purpose, Children’s embassy Megjashi is seeking for two qualified and experienced trainers to do trainings for the CSOs representatives form Macedonia. The specifics for this call are stated below. 

Duration of Assignment: 

Preferred period of delivering the trainings: first training – second part of December 2017, second and third trainings – first part of 2018.

Purpose of the consultancy:

To deliver three 3-day trainings on gender based violence and human trafficking to representatives from civil society organizations in Macedonia. It is expected from the expert to be present at the whole training days. 

 

Proposed venue: Macedonia, the concrete place will be additionally confirmed

Dates of the trainings: First training - second part of December 2017. The other two trainings will be held during 2018. The dates will be additionally confirmed. 

Proposed number of participants: around 18 participants at each of the trainings  

more PDF...Extension 

TERMS OF REFERENCE

 

 Two Experts for Preparation of Preventing Violence and Discrimination Action plans for three primary schools in Macedonia

 

Duration of Assignment: 

2 experts * 9 working days over the period of 1 month (preferred start on 27th of November 2017); 

 

Purpose of the consultancy:

The purpose of this activity is to support the targeted schools to create their Action plans for Preventing Violence and Discrimination, which will help in preventing violence and discrimination. These plans will determine in detail that is responsible to take action when discrimination and violence is discovered or reported. 

 

These action plans should give concrete directions how to act if these things happen in the school, what steps are needed to be taken for sanction, what institutions are competent to take measures for children protection.

 

During the preparation of the Action plans for violence protection and discrimination in the three chosen school that the work will take place, firstly it will be seen to what degree children learn about their rights and how familiar are they with them. At the same time, it will be looked at what are the children doing if it comes to violence, i.e. if they are victims or witnesses of violence, do they report it, to whom do they report, etc.

 

Proposed venue: Skopje and partly in Debar and Vinica (workshops and meetings

over the process of preparation the Action plans in Debar and Vinica)

Dates of assignment: from 27.11.2017 to 27.12.2017   

 

PDF...Extension

TERMS OF REFERENCE

 

TRAINERS FOR JOURNALISTS FOR CHILD RIGHTS 

 

Duration of Assignment: 

3 trainers * 5 working days. Preferred period of delivering the training: December 2017.

 

Purpose of the consultancy:

To deliver one 3-day Advocacy Initial Training for journalists for children’s rights and identifying the existing codes and documents for Media and Journalists for reporting cases where children are victims of different types of violence. 

 

During the training, in the first two days, the journalists will be introduced with the children rights, instruments and mechanisms that exist for their protection, the way of their reports to the public for issues connected with children and their rights. The third day of the training will be dedicated on the looking of the actual state in the part of the way of reporting in the public for cases when the children are victims or perpetrators of violence, i.e. what is done according to this issue. Are there ethic codes that the journalists should follow in their work? Do the journalists, during the university education have ethics as a subject, and if they do, do they learn the ways of reporting when there are cases that include children.

 

One of the goals of this training, is to create a compact group of journalists, who will later, with the help and support from the Children Embassy Megjashi create a codex for how the reporting should be done for the cases where the children are victims or doers of violence. The creating of this document is expected to help in decreasing of the spreading of prejudice, stereotypes, and hate speech in the situation when the violence against children is reported.

 

Part of the training will be directed to perceiving what the journalists need for better reporting when they report for cases when there is violence against children, or when the children are doers of violence, following the moment what is needed for the children for protection of their rights. 

 

A brief report about the existing instruments for public reporting will be output from this training and be prepared by the trainers as a conclusion form the training.  

 

It is expected from the experts to be present at the whole training days. 

 

Proposed venue: Macedonia, the concrete place will be additionally confirmed.

Dates of training: December 2017, concrete dates will be additional confirmed  Proposed number of participants: around 20 participants/journalists form national and local media in Macedonia and participants from the Children’s embassy Megjashi    

 

PDF... 

25 ГОДИНИ ОД ПОСТОЕЊЕТО И ДЕЛУВАЊЕТО НА ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ – 25 ГОДИНИ ПОПРАВЕДЕН СВЕТ ЗА ДЕЦАТА

Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ е најстара граѓанска организација во Република Македонија за заштита на правата на детето, основана на 29ти април 1992 година од страна на Гордана Пирковска Змијанац и Драги Змијанац. Меѓаши ги застапува и заштитува правата на децата, се залага за одговорно родителство и почит на детската личност. Меѓаши континуирано работи на зајакнување на граѓанското движење за правата на децата и функционалност од страна на институциите во најдобар интерес на детето. Амбасадата го промовира мировниот активизам и волонтерство, развивајќи активно граѓанство засновано на принципот на ненасилство.

Меѓаши со своите активности придонесе во развивањето и јакнењето на граѓанската свест за детските права. Taa го сруши молкот за детските страдања, особено за физичката, сексуалната и економската злоупотреба на децата, откривајќи во јавноста повеќе случаи на злоупотреби и директно ангажирајќи се за воспоставување поефикасни механизми за заштита на децата.

Како резултат на исклучително посветената и макотрпна работа, во текот на нејзниото 25 годишно постоење Меѓаши израсна во светски позната и призната организација за заштита на децата и воопшто детските права.

 

Во изминатиот период (1992-2017) Амбасадата ја остварува својата дејност делувајќи во следните сфери: психо-социјална, правна и др. видови поддршка на деца кои имаат потреба од помош со посебен акцент на маргинализирани групи деца; мониторинг на детските права и промоција на правата на детето во Република Македонија и пошироко; преземање иницијативи за унапредување на законската регулатива за заштита на децата во Република Македонија и нејзина имплементација и активности за градење на мирот и ненасилна разработка на конфликти. Овие домени остануват од примарен интерес и во наредниот период.КВАНТИТАТИВНО ИСТРАЖУВАЊЕ - ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ - „МЕЃАШИ“


PDF 1.045kbПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ ГО ДОБИ СЕРТИФИКАТОТ

ISO 9001:2008

ЗА СИСТЕМ ЗА КВАЛИТЕТ НА МЕНАЏМНЕТ


         

повеќе...CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST / THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIMIT / POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA

Call for Expression of Interes 

Save the Children is the world's leading independent organization for children. We work in around 120 countries to inspire breakthroughs in the way the world treats children and to achieve immediate and lasting change in their lives.

Save the Children in Kosova/o (SCiK) works on direct interventions and the establishment of good practices, capacity building of civil society and local duty bearers to respond to the needs of children. We also advocate for legislation and policies that will incorporate inclusive practices and have appropriate financial mechanisms to support systemic responses and therefore achieve long lasting positive changes for all children.

The project “Regional CSO Strengthening 2017-2021”, funded by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) is a regional replication of its sister project in Kosovo, which aims to ensure children's protection through establishment of responsive Child Protection (CP) systems and supporting Child Rights Governance (CRG) systems and mechanisms to be put in place regionally, namely in Moldova, Ukraine, Serbia and Macedonia. These efforts are mirrored in the main project objectives:

  • 1: Children are protected by a responsive child protection system, supported by a strong legislation.
  • 2: Systems, structures and mechanisms for implementing children´s rights are in place in program countries and governments are including CSOs’ and children’s voices in these processes

We are seeking for “Expressions of Interest” from suitably qualified and experienced Civil Society Organizations to be considered our partners to implement project in the field of Child Rights Governance and Child Protection, in Macedonia.

 

PDF ...Извештај за состојбата на правата на децата во РМ

Извештајот за состојбата на правата на децата во Република Македонија е подготвен од страна на Македонската национална коалиција на НВОи за правата на децата (неформална коалиција) која ја сочинуваат 14 граѓански здруженија и една коалиција на граѓански здруженија.

повеќе...

Во најновиот број на електронскиот информатор на Амбасадата БУШАВКО бр 42 (Декември 2011 - Мај 2012) можете да ги прочитате следните содржини:
1. 20 Години Прва детска амбасада во светот - Меѓаши 2. Педофилија 3. Семејно насилство 4. Деца на улица 5. Насилство меѓу младите 6. Мировно образование 7. Трговија со деца 8. СОС телефон за деца и млади 0800 1 2222 9. Од дом на свое 10. Политичка злоупотреба на деца 11. Мониторинг, застапување и лобирање 12. Одржливост и промоција

повеќе...

ИНТЕРВЈУ СО ДРАГИ ЗМИЈАНАЦ, ПРВИОТ ЧОВЕК НА ПРВАТА ДЕТСКАТА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ
Доживотен затвор и хемиска кастрација за педофилите! ВЕЧЕР вторник, 22 мај 2012 Бр. 14996 НОВИНАРИ Стефан Рашковски и Огнен Чанчаревиќ Драги Змијанац е на чело на Детската амбасада Меѓашии веќе неколку години и на себе го има преземено товарот да се бори за правата и заштитата на децата во Македонија. Со својот тим и скромните ресурси и законски алатки кои ги има на располагање успеа да ја смени свеста на јавноста во државата и да ги убеди и едуцира децата дека имаат свои права и дека секогаш има кој да ги заштити

повеќе...

Прес конференција по повод Извештајот за состојбата со правата на децата во Република Македонија
Денес, Македонската национална коалиција на невладини организации за правата на детето (неформална коалиција) , координирана од Првата детска амбасада во светот Меѓаши, во просториите на Првата детска амбасада во светот Меѓаши (ул.„Коста Новаковиќ“ 22а, Скопје) се организира прес конференција со цел да го презентира Извештајот за состојбата со правата на децата во Република Македонија подготвен од група на невладини организации кој се однесува на периодот од јуни 2010 до декември 2011 година.

повеќе...

Високите казни не можат да ги запрат педофилите
Скопје, 9 мај - Деновиве треба да профункционира регистар за педофили, кој треба на интернет да ги прикаже осудените педофили од Македонија. Министерството за труд и социјална политика подготви листа од седумдесетина педофили, кои граѓаните ќе можат да ги видат преку интернет, преку страницата: www.stop-pedofilija.org.mk. Таму ќе бидат објавени фотографии, имиња и презимиња на осудените педофили. На страницата , можат да се најдат поуки, совети и насоки за жртвите И за нивните родители.

повеќе...

ДЕТСКАТА АМБАСАДА МЕЃАШИ - 20 ГОДИНИ РАСТЕШЕ СО ДЕЦАТА
Децата нe препознаа и ни ја доверија потребата да ги заштитуваме и да ги застапуваме. Проговоривме јавно за многу проблеми со кои тие се соочуваат и ја издигнавме јавната свест за значењето и неопходноста од почитувањето на правата на детето На прославата беше презентиран документарниот филм „20 години прва детска амбасада во светот – Меѓаши“

повеќе...