Shtëpi » Të drejtat e fëmijëve » 25 VITE BOTË MË E DREJTË PËR FËMIJËT


25 VITE TË EKZISTIMIT DHE VEPRIMIT TË AMBASADËS TË PARË PËR FËMIJË NË BOTË MEGJASHI – 25 VITE BOTË MË E DREJTË PËR FËMIJËT