Почетна » За Амбасадата » Адреса


Првата детска амбасада во светот - Меѓаши

улица Коста Новаковиќ 22 а
( Стар Аеродром кај воениот базен Бисер)
1000 Скопје,
Македонија

info@childrensembassy.org.mk


телефон +389 22 465 316
телефон/факс +389 22 463 900

СОС телефон за деца и млади 0800 1 22 22 (бесплатна линија)