Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.36 » Детство без насилство кон подобар систем на детска заштита во Источна Европа

Работилница на тема „Одговорно родителство“
Првата Детска Амбасада во Светот – Меѓаши во рамките на проектот Детство без насилство – кон подобар систем на детска заштита во Источна Европа, во Ноември организираше работилница на тема – Одговорно родителство. 

Тренинг - Институционализацијата, почитување на детските права и заштитата на децата од злоупотреба во рамките на проектот “Детство без насилство – кон подобар систем на детска заштита во Источна Европа”.
Првата Детска Амбасада во Светот МЕЃАШИ како дел од проектните активности “Детство без насилство – кон подобар систем на детска заштита во Источна Европа” во соработка со Фондацијата Ничии Деца од Полска, реализираше Локален тренинг во перидот од 18-20 Септември во Кичево (Кнежино), Хотел Куќа на Уметноста.

Локален тренинг 2:
Тема на Локалниот тренинг – Детските права и заштита на детските права

Евалуациски извештај – Преглед на ситуацијата на злоупотреба на децата во Р. Македонија.
ПРВТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ како дел од проектот “ Детство без насилство – кон подобар систем на детска заштита во Р.Македонија” реализиран во соработка со Фондацијата “Ничии деца”, изработи Евалуациски извештај - Преглед на ситуацијата на злоупотреба на децата во Р. Македонија.