Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.36 » Дневен центар за деца кои не одат на училиште во општина Аеродром

Форум на тема „Образовна инклузија на децата кои не одат во училиште во општина Аеродром“
Првата детска амбасада во светот Меѓаши на 26 Август 2009 год. во рамките на проектот „Македонија без дискриминација“ организираше форум на тема „Образовна инклузија на децата кои не одат во училиште во општина Аеродром“.

Образование за секое дете
Во организација на Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“, а во рамки на проектот „Македонија без дискриминација“, деновиве се одржа форум на тема: „Образовна инклузија на децата што не одат во училиште во општина Аеродром“

Дневен центар за деца кои не одат во училиште
За потсетување ... Дневниот центар за деца кои не одат на училиште функционира во Детската амбасада од јуни 2007. Дневниот центaр во 2007. само 6 месеци беше финансиски поддржан од Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија, а од 2008. Досега работи со поддршка од бизнис секторот и граѓаните.