Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.28


Монографија

По повод 15 - годишнината во тек е подготовката на монографијата за Детската амбасада.

По тој повод, упатуваме повик за подршка на издавањето на монографијата до сите бизнис фирми, во рамките на нивните можности. Спонзорство ќе биде одбележано во нашиот електронски информатор, но и во самата монографија.

Можеме да понудиме неколку различни спонзорства, кои вклучуваат информации за Вашата компанија со вашето лого во монографијата

- 1/4 страница, колор – спонзорство чини 250 евра

- 1/2 страница, колор - спонзорство чини 400 евра

- цела страница во монографијата - генерален поддржувач 700 евра.

Контакт лице за подетални информации: Татјана Насевска, раководител на канцеларија или Танја Јаневска асистент на канцеларија

Контакт: 02/2463.900; 02/2465.316 или

е- маил:  info@childrensembassy.org.mk