Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.28


Посета во Брисел преку BNT Програмата


М-р Драги Змијанац и Дорис Пак


Во периодот 5-30 Март 2007 година, М-р Драги Змијанац, основач и извршен директор на Првата детска амбасада во светот - Меѓаши, престојуваше во Брисел преку BNT Програмата, а финансирано од МЦМС (Македоснкиот центар за меѓународна соработка) и ECAS (European Citizen Action Service).


М-р Драги Змијанац и H.E.Проф.Д-р Блерим Река


За време на тие 20 работни дена оствари средба со 28 одговорни лица на европски институции и релевантни граѓански организации, мрежи и фондови. Оствари средби и со одговорни лица во Европскиот парламентт, Европската комисија, Eвропскиот економски и социјален совет, а ја посети и мисијата и амбасадата на Македонија во EU. Еве неколку од средбите кои се остварени:

     со Etienne de Perier

 • Средба со членовите на работниот тим во ECAS водена од Tony Venables, директор на ECAS
 • Doris Pack MEP- Член на Европскиот Парламент,
 • H.E.Проф.Д-р Блерим Река-Амбасадор и одговорен за мисијата на Македонија во Европската Унија
 • Etienne de Perier-Political Desk Officer во Европската Комисија
 • Marta Cygan-Deputy Head во кабинетот на Комесарот Danuta Huber, член на Европската Комисија
 • Regula Heggli-Координатор на Контакт групата за Граѓанско општество
 • Jana Hainsworth –Генерален Сенретар на EURO CHILD
 • Laura Gehrke и Асистентката Lissy Groner MEP членови на Европскиот Парламент
 • Kristin Heinrich -Amnesty International, Executive Officer за Заеднички надворешни и безбедносни полиси и Соседски земји
 • Loic Defaye-Administrator во Секторот за Надворешни врски, Европскиот Социјален и Економски Комитет, Контакт групата за Запден Балкан
 • Joachim Ott, Акции против дискриминација/Граѓанско општество, Европска Комисија
 • Claire Ivers, Advocacy Coordinator-Human Rights Watch,
 • Michael Morass, Deputy Head во одделот за Надоврешни врски,
 • Emilie White –Јавни работи и Project Officer на Европската детска мрежа EURONET
   


во Amnesty International

Во Брисел М-р Драги Змијанац зеде учество и на форумот-The Balkan in Europa:Why, When and How?, организиран од Европскиот Центар за Политика и Фондацијата King Baudouin.

со Regula Heggli

“Средбите ми помогна да дознаам како функционираат институциите на ЕУ, дознав за програмите и грантовите за граѓанскиот сектор, како и улогата што ја има граѓанскиот сектор во периодот на приближување на Макeдонија како кандидат земја во ЕУ. Го сфатив и значењето на исполнувањето на сите очекувања и стандарди кои треба Македонија да ги исполни, а во што многу може да помогнат граѓанските организации.”-ни изјави М-р Драги Змијанац

 

со Joacim Ott и Yvonne Kapella P