Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.29


Регионален тренинг за градење на граѓанско општество

 

Нашата волонтерка Катерина Коневска, учествуваше на Регионалниот Тренинг за Градење на Граѓанско општество, кој се одржа од 11-13 јули во Тирана.

На овој тренинг, учествуваа триесетина претставници од граѓански организации од Македонија, Албанија и Косово.