Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.29


Регионална пан-Европска конференција во Бугарија—Global March Against Child Labor

Oд 23-25 јули 2007 во Бугарија, се одржа Глобален Марш Против детски Труд: пан-Европска и Евро-Медитеранска Регионална Конференција.


Драги Змијанац, Kailash Satyarthi, Гордана Пирковска Змијанац, Ehsan Ullah Khan и Sudhanshu Joshi


Учесниците на конференцијата

На Конференцијата беа донесени заклучоци за идната работа и активности на движењето на Global March. Првата детска амбасада во светот - Меѓаши е членка на Global March од 1999 година.