Почетна » Новогодишни честитки » Новогодишни честитки 2021-2022


НОВОГОДИШНИ ЧЕСТИТКИ – ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ

Честитките можете да ги порачате на: iro@childrensembassy.org.mk,

02/2465 - 316, 071 - 399 - 079 или во просториите на

Првата детска амбасада во светот Меѓаши, на ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 22 а, Скопје.

Поправеден свет за секое дете.

www.childrensembassy.org.mk

PDF