Почетна » Мировно образование » Основен тренинг за градење на мир и мировно образование


Воспитувачи/ки, наставници/чки и директори/ки  присуствуваа на обука „Основен тренинг за градење на мир и мировно образование“ наменет за воспитувачи и наставници од ученички домови.


 Прва детска амбасада во светот Меѓаши -  Програма за мировно образование на иницијатива и соработка со Бирото за развој на образованието од 28.03 до 30.03.2019 година во хотел Мираж, Струга одржаа тренинг за Градење на мир и мировно образование. Во текот на тренингот низ вежби беа разработени темите за ненасилна комуникација, тимска работа, насилство, конфликти, педагошки насоки за изведување на активности од областа на мировно образование во ученичките домови, идр.

            Децата и нивното воспитување се важни токму затоа е потребно сите што се бклучени во нивна едукација и образование да се стекнат со континуирани знаење на нови техники и вештини со цел истите да ги пренесат кај младите генерации.

PDF...