Почетна » ПРЕЦЕДЕ » ПРЕЦЕДЕ 2 » ПРЕЦЕДЕ МАНИФЕСТ за мали деца


                                       

ПРЕЦЕДЕ МАНИФЕСТ за мали деца

Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа (ПРЕЦЕДЕ) е регионална мрежа на граѓански организации од седум европски држави: 

- „Рани години“ од Северна Ирска (Early Years – the organization for young children);[1] 
- „Партнери  за деца“ од Албанија (Partnerë për Fëmijët);[2] 
- „Балкански сончогледи“ од Косово (Balkan Sunflowers);[3] 
- „Центар за цивилни иницијативи“ од Хрватска (Centar za civilne inicijative);[4] 
- „Прва детска амбасада во светот - Меѓаши“ од Република Македонија;[5] 
- „Децата пред сè“ од Црна Гора (Djecaa prije svega);[6] и 
- „Помош за децата“ од Србија (Pomoć deci ).[7]

Главната цел на ПРЕЦЕДЕ мрежата е да го зајакне капацитетот на граѓанските организации во Балканскиот регион и Европа, и да го поддржи процесот на прифаќање, градење мир, помирување, почитување на различноста и градење единство преку едукација во раната детска возраст. 

Ние, како ПРЕЦЕДЕ партнери сакаме да се погрижиме децата да бидат во фокусот на процесот на носење одлуки и креирањето политики што се однесува на раниот детски развој, предучилишно и основно образование, здравствени услуги, детска заштита и градење мир, на државно ниво во секоја од седумте земји, како и на регионално балканско ниво.