Shtëpi » Raportet » Raport Alternativ per gjendjen e te dejtave te femijeve ne Republiken e Maqedonise - veshtruar nga ana e femijeve


Raport Alternativ për gjendjen e të dejtave të fëmijëve në Republikën e Maqedonise - vështruar nga ana e fëmijëve

Të drejtat e fëmijëve në Maqedoni nga ana e fëmijëve

Parathënie


Për ata të cilët dëshirojnë të dijnë diç më tepër se si u krijua ky raport dhe pse është i pregaditur i njejti.
Para jush është raporti Alternativ ose i a.q. Raport në hije i pregaditur nga ana e fëmijëve të kyçur në projektin Krijimi i kulturës së pjesëmarrjes fëmijërore. Kjo është hera e parë në Republikën e Maqedonisë fëmijët të pregadisin raport të tyre dhe të njejtin ta përfaqësojnë para Komitetit për të drejtat e fëmiut praën Organizatës se Kombeve të bashkuara (OKB). Shumë pak shtete deri tani në botë kanë qenë të prezentuara para Komitetit me raport alternativ për gjendjen e të drejtave të fëmiut të pregaditur nga fëmijët.

 

PDF