Shtëpi » SOS Telefonin » Raporti për punën e telefonit SOS për fëmijët dhe të rinjtë në periudhën nga muaji dhjetor 2020 deri në nëntor 2021


RAPORT VJETOR PËR PUNËN E SOS LINJËS PËR FËMIJË DHE TË RINJ TË MEGJASHI

 2020 

 

02 2465 316, 070 390 632

sos@childrensembassy.org.mkinfo@childrensembassy.org.mk,

fb – first children`s embassy in the world

https://www.facebook.com/megjashi/

http://www.childrensembassy.org.mk/

 

 

Përgatitur nga: Violeta Ilioska, Psikologe në SOS linjën dhe

Jordanka Çerepnalkova-Trajkoska, Koordinatore e SOS linjës

 

Ky raport financiarisht mbështetet nga Qeveria e Suedisë. Përgjegjësinë për përmbajtjen e mban tërësisht Megjashi. Qeveria e Suedisë nuk është patjetër të pajtohet me qëndrimet dhe interpretimet e shprehura në këtë raport.

 

 

MIRËNJOHJE                    

 

Ambasada e Parë e Fëmijëve në Botë Megjashi - Republika e Maqedonisë dhe veçanërisht ekipi i linjës telefonike SOS për fëmijë dhe të rinj dëshiron të shprehë mirënjohjen e tyre të sinqertë për të gjithë ata që na dhanë besim gjatë këtij viti specifik për njerëzimin, duke na u drejtuar në lidhje me problemet që prekin fëmijët dhe të rinjtë. Ne i falënderojmë që na njohën si një vend ku mund të dëgjohen, kuptohen dhe këshillohen dhe kështu na mundësuan të përmbushim misionin tonë si një organizatë: krijimi i një bote më të mirë për çdo fëmijë.

Falënderime të veçanta për vullnetarët tanë të kaluar dhe të tanishëm, të cilët me shumë përkushtim  i kushtojnë aftësitë, njohuritë dhe kohën e tyre në punën e SOS telefonit.

Gjithashtu falënderojmë të gjithë bashkëpunëtorët tanë që ju drejtuam gjatë mbështetjes së thirrësve tanë për këshillë, mbështetje ose zgjidhje më të përshtatshme. Që mos të harrojmë  askënd, falënderojmë Koalicionin për Gjykim të Drejtë, Shoqatën e Avokatëve të Rinj Maqedonas, Qendrën e Krizave Nadezh, Urdhëri i misionarëve të bamirësisë së Nenë Terezës, EPQNPS Shkup dhe veçanërisht ekipin për  ndërhyrje, SIA Shkup, SIA Ohër, Avokatin e Popullit.

më shumë...