Shtëpi » SOS Telefonin » SOS telefonin per femije dhe te rinj (0800 12222)


Ne linjen SOS te Megjashit vitin e kaluar 360 thirrje per ndihme te femijeve


Shkup, 16 maj (MIA) - Ne SOS telefonin per femije dhe te rinj (0800 12222) prane Zyres ne Shkup ne Ambasaden e pare te femijeve ne bote Megjashi vitin e kaluar jane regjistruar 360 thirrje dhe eshte intervenuar ne 199 raste.

Thirrjet u dedikohen problemeve lidhur me heqperdorim dhe dhune ndaj femijeve me 39,19 per qind, per marredhenie familjare 34,17 per qind, pune juridike 7,53 per qind, probleme shkollore 5,53 per qind, lypje dhe delikuentim i te miturve me 2,51 per qind.

Te dhenat per thirrjet Megjashi i publikoi ne prag ne shenimit te Dites nderkombetare te SOS linjave per ndihme dhe mbeshtetje te femijeve ne bote, qe shenohet neser.

Krahasuar me vitin 2007, ne vitin 2008 eshte rritur per qindja e thirrjeve per keqperdorim dhe dhune tek femijet per 25,76 per qind, marredhenie familjare per 9,55 per qind dhe per ceshtje per pune juridike per 3,8 per qind.ff/hr/14:49

http://www.mia.com.mk/default.aspx?vId=64674287&lId=3