Shtëpi » Arsimi Paqësor » Trajnimin bazik për ndërtimin e paqes dhe arsim paqësor


Edukatorë/e, mësues/e dhe drejtorë/esha morën pjesë në “Trajnimin bazik për ndërtimin e paqes dhe arsim paqësor”  për edukatorë dhe mësues nga konviktet   

Ambasada e parë e fëmijëve në botë Megjashi – Programi për arsim paqësor me iniciativë dhe bashkëpunim të Byros për zhvillim të arsimit nga data 28.03 deri në 30.03.2019 në hotel Mirazh, Strugë mbajtën trajnim për Ndërtimin e paqes dhe arsim paqësor. Gjatë trajnimit  nëpërmjet ushtrimeve u punua në temat komunikim jo i dhunshëm, punë ekipore, dhunë, konflikte, udhëzime pedagogjike për kryerjen e aktiviteteve në fushën e arsimit paqësor në konvikte, etj.  Fëmijët dhe edukimi i tyre janë të rëndësishme dhe pikërisht për këtë arsye duhet që të gjithë  që janë të kyçur në edukimin dhe arsimimin e tyre të marrë njohuri të vazhdueshme të teknikave dhe aftësive të reja me qëllim që  t'i transferuar ato tek gjeneratat e reja.   

PDF...